Twoja radna: Marta Seheńczuk

Jest mieszkanką Plewisk od 2012 roku, przeprowadziła się tu z poznańskiego Grunwaldu. Ma męża i troje dzieci. Pracuje w firmie budowlanej, gdzie zajmuje się akceptacją oraz pisaniem umów, sprawdzaniem dokumentacji, kontrolą budżetu.

Podczas ostatnich wyborów samorządowych w swym okręgu zajęła kolejne miejsce za Wojciechem Pietrzakiem. Po śmierci radnego weszła w skład gminnego samorządu. 26 października złożyła ślubowanie na posiedzeniu Rady Gminy. Radną będzie przez pół roku, ponieważ tyle zostało do kolejnych wyborów samorządowych.

– Od 2016 roku angażuję się w działalność społeczną za pośrednictwem portalu „Co w gminie”. Jestem na bieżąco z tym, co dzieje się w gminnym samorządzie, śledziłam obrady sesji korzystając z transmisji online – mówi radna. Od lat jest aktywna na swoim terenie, udzielała się w radzie sołeckiej organizując festyny dla mieszkańców, w tym charytatywne. Razem z Olgą Karłowską, sekretarz gminy, zaangażowała się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Dodatkowo w sztabie Ławica współorganizuje finały Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

W ostatnich wyborach była kandydatką ugrupowania Nasza Gmina Komorniki. Przez najbliższe miesiące chciałaby pozostać radną niezależną, nie skupiającą się na działalności w żadnym ugrupowania. – Przede wszystkim muszę się jak najszybciej wdrożyć do pracy samorządowej – mówi Marta Seheńczuk.

Dziedziny, w których będzie aktywna, to oświata i bezpieczeństwo. Będzie uczestniczyć w pracach komisji, do których należał Wojciech Pietrzak. – Ta tematyka mnie interesuje, poza tym nie ma sensu na pół roku zmieniać składu komisji Rady Gminy – twierdzi radna.

W najbliższych wyborach zamierza ponownie kandydować na gminną radną, choć nie zadecydowała jeszcze, w ramach którego ugrupowania.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034