Uroczysta sesja pod znakiem integracji pokoleń

Share on facebook
Share on twitter

Piątkowe spotkanie przyjaciół gminy Komorniki odbyło się w nowym Centrum Tradycji i Kultury, a sobotnia uroczysta sesja Rady Gminy w nowej szkole w Wirach. Powód ich zwołania – Dni Gminy Komorniki. Oba obiekty to największe inwestycje gminy nie tylko w ostatnim czasie.

Oprócz radnych i władz gminy z wójtem Janem Brodą, jego zastępcą Tomaszem Stellmaszykiem, panią sekretarz Olgą Karłowską, dyrektorów samorządowych instytucji i wydziałów Urzędu Gminy, w auli szkolnej znaleźli się zaproszeni goście: przedstawiciele lokalnego biznesu, kółek rolniczych i innych lokalnych organizacji, osoby z zaprzyjaźnionych z Komornikami samorządów, poseł Bartłomiej Wróblewski.

Franciszek Kulpa wygłosił wykład poświęcony konieczności integracji pokoleń. Mowa była o kształceniu młodzieży, o szukaniu sensu życia w nauce i kulturze, o elitarności zawodu nauczyciela, którego rola polega na zachęcaniu do kształcenia się, obcowania z kulturą. Zawiązane zostało stowarzyszenie o nazwie „Uniwersytet międzypokoleniowej integracji – wiedza i kultura”. Skupia osoby w różnym wieku, łączące się w zainteresowaniach. Siedzibą jest CTiK w Komornikach

Mówca nawiązał do powołania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, w czym dużą rolę odegrał komornicki proboszcz ks. Franciszek Ksawery Malinowski. Gościem sesji był prof. Filip Kaczmarek reprezentujący tę naukową instytucję. Franciszek Kulpa przedstawił hasło, jakim stowarzyszenie będzie się kierować: tylko wiedza i kultura nobilitują człowieka. Zaprosił na przygotowywane dla mieszkańców ciekawe odczyty i inne wydarzenia.

Radni podjęli uchwałę o powołaniu Rady Seniorów Gminy Komorniki. Wyróżnione potem zostały osoby, dzięki którym gmina opracowała i prowadzi politykę senioralną. To aktywni, zasłużeni seniorzy, a także wiceprzewodniczący Rady Gminy Piotr Wiśniewski i do niedawna pełnomocnik gminy do spraw polityki senioralnej, obecnie dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury – Damian Konieczek.

Wójt mówił o sytuacji gminy. Wyraził obawę o gminny budżet w związku z wprowadzanym Polskim Ładem. Apelował do posła Wróblewskiego o poparcie wniosków zgłoszonych przez gminę do programu rządowego finansowania. To budowa ulicy Daimlera, świetlicy wiejskiej w Szreniawie, sali sportowej przy szkole w Chomęcicach. Poseł zabrał głos i mówił o zaletach Polskiego Ładu. Zapewnił, że gmina ma szanse na poparcie przynajmniej dwóch wniosków, dotyczących ulicy Daimlera i sali sportowej.

Nie zabrakło elementu humorystycznego – były przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Sowa ofiarował dyrektorowi Konieczkowi „Śpiewnik samorządowy”. Jego wnętrze kryło… butelkę łąckiej śliwowicy. Na koniec głos zabrał Piotr Wiśniewski dziękujący za realizację polityki senioralnej. Przypomniał, że znalazła się ona w programie wyborczym jego ugrupowania, a dzięki wszystkim radnym i innym osobom seniorzy nie mogą czuć się zawiedzeni.

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 2 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 3 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 4 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 5 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 6 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 7 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 8 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 9 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 10 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 11 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 12 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 13 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 14 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 15 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 16 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 17 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 18 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 19 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 20 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 21 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 22 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 23 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 24 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 25 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 26 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 27 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 28 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 29 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 30 wrzesień
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 893 50 31 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c. w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034