Ważą się losy Komunalnika

Zanim zaczęła się nadzwyczajna sesja Rady Gminy, wójt Jan Broda poinformował o sytuacji „śmieciowej”. Zaległości z wywożeniem odpadów, brak realizacji harmonogramu to zmora mieszkańców. Wójt przyznał, że sprawa ta i jego bulwersuje, dojrzała do radykalnego rozwiązania.

Związek Selekt wysłał pismo do Komunalnika, obligując firmę, pod groźbą rozwiązania umowy, do usunięcia zaległości w ciągu trzech dni. Odpowiedź przyszła szybko. Jest w niej wiele sformułowań prawniczych dotyczących rozwiązywania umowy. Muszą zabrać głos prawnicy. Gmina dokładnie bada stan zaległości we wszystkich miejscowościach, potwierdza zgłoszone reklamacje, sprawdza wszystkie posesje, ich sytuację. Raport będzie gotowy przed poniedziałkiem.

A poniedziałek, być może, przyniesie decyzję o rozstaniu się z Komunalnikiem (czas wypowiedzenia – dwa tygodnie). Wójt zastrzegł, że nie jest to sprawa do załatwienia „z automatu”. Chodzi przecież o kontrakt warty 11 milionów zł. – Jeśli przez wyznaczone trzy dni nic się nie zmieni, będę na zarządzie Selektu głosował za rozwiązaniem umowy – zapowiedział wójt.

Gdyby doszło do rozstania się z Komunalnikiem, jego rolę prawdopodobnie przejmie dotychczasowy partner gminy, czyli Remondis, ale tylko na trzy miesiące, czyli do rozstrzygnięcia kolejnego przetargu organizowanego przez Selekt. – To nie są łatwe decyzje, a zmiana operatora niesie za sobą wiele problemów – zaznaczył Jan Broda. Możliwe jest wystąpienie z Selektu, ale wszystko wskazuje, że mieszkańcy wówczas płaciliby więcej niż obecnie.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034