Wyniki V edycji Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki

Rekreacyjny park rodzinny „Nad Wirynką”, Strefa wypoczynku i relaksu ze zjazdem linowym na placu zabaw w Rosnowie, III Święto Pyry w Komornikach, Wakacyjny Festyn Rodzinny w Szreniawie czy Komornickie Rajdy Rodzinne Zakręcone Rowerowanie – na te projekty oddano najwięcej głosów w V edycji Budżetu Obywatelskiego.

Całość tegorocznych konsultacji była przeprowadzona elektronicznie, co oznacza, że składanie wniosków, zbieranie podpisów pod listami poparcia oraz głosowanie odbyło się wyłącznie na internetowej platformie budżetu obywatelskiego: www.komorniki.budzet-obywatelski.org  

Przez miesiąc mieszkańcy mogli zgłaszać projekty na inwestycyjne i tzw. miękkie zadania do przyszłorocznego budżetu gminy. Pula na budżet, podobnie do poprzednich edycji, wynosiła 600 tys. zł. Na platformie internetowej zarejestrowano 40 wniosków, z których część w ogóle nie została zakończona, a część nie przeszła pozytywnie oceny formalnej. Ostatecznie, po weryfikacji i ocenie merytorycznej, do głosowania zostało dopuszczonych 28 wniosków. Wśród nich było 14 projektów miękkich mieszczących się w puli środków na nie przeznaczonych oraz 14 projektów twardych, na które mieszkańcy mogli oddawać swoje głosy.

Głosowanie nad projektami trwało dwa tygodnie i wzięło w nim udział 3768 osób.
Najwięcej głosów oddali mieszkańcy Plewisk, głosowało więcej kobiet niż mężczyzn, najczęściej głosy oddawano z urządzeń mobilnych, ponad 40 % głosujących było w wieku 36-49 lat.

W wyniku zakończonego głosowania (zgodnie z § 7.2 Uchwały Nr XXX/261/2020 Rady Gminy Komorniki z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w zakresie Budżetu Obywatelskiego Gminy Komorniki,) wybrane zostały do realizacji następujące projekty:

PROJEKTY INWESTYCYJNE

Z czternastu projektów inwestycyjnych, których wartość każdego mogła wynieść maksymalnie 100 tys. zł:

 1. Rekreacyjny park rodzinny „Nad Wirynką”
 2. Strefa wypoczynku i relaksu wraz ze zjazdem linowym na placu zabaw w Rosnowie.
 3. Sportowa Gmina Komorniki – Poprawa Infrastruktury Sportowej Stadionu Gminnego
 4. WDK ”Koźlak” w Chomęcicach – rewitalizacja 2023
 5. MODERNIZACJA PLACU ZABAW W ŁĘCZYCY

PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE

Z czternastu projektów nieinwestycyjnych, których wartość każdego mogła wynieść maksymalnie 10 tys. zł:

 1. III Święto Pyry w Komornikach – Sołectwo Komorniki
 2. Wakacyjny Festyn Rodzinny w Szreniawie
 3. Przywitanie lata
 4. “Świat pszczół ” festyn edukacyjny
 5. Kino Plenerowe w Chomęcicach 2023
 6. KINO PLENEROWE W ŁĘCZYCY
 7. Komornickie Rajdy Rodzinne Zakręcone Rowerowanie
 8. Stopniowe odbetonowywanie Osiedla Parkowego wraz z sadzeniem drzew i krzewów, etap pierwszy
 9. Kolorowy Dzień Dziecka 2023 w Chomęcicach
 10. Bezpłatne eksperymenty w Szkole Podstawowej w Wirach (im. powstańców Wielkopolskich).

Była to piąta edycja Budżetu Obywatelskiego w naszej gminie. Gratulujemy autorom zwycięskich projektów. Dziękujemy wszystkim za udział w akcji, za głosowanie i za ciekawe propozycje służące wszystkim mieszkańcom.

Realizacja zwycięskich projektów będzie miała miejsce w 2023 roku, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej, platformie budżetu oraz na łamach „Nowin Komornickich”.

Szczegółowe statystyki dotyczące głosowania dostępne są na stronie: https://komorniki.budzet-obywatelski.org/wyniki

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034