Zgłaszajmy jubilatów!

INFORMACJA

DOTYCZĄCA JUBILEUSZY „ZŁOTYCH I DIAMENTOWYCH GODÓW” W ROKU 2022 ORAZ MEDALI
ZA DŁUGOLETNIE POŻYCIE MAŁŻEŃSKIE

Urząd Stanu Cywilnego w Komornikach informuje, że w roku 2022 organizujemy spotkanie dla wszystkich jubilatów  z terenu całej gminy. Spotkanie to jest wspaniałą okazją do rozmów ze znajomymi, wspomnień, które  połączone będzie z ceremonią wręczenia Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.

 • Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 • Aby wszcząć procedurę nadania Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie należy w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zameldowania jubilatów zgłosić chęć otrzymania odznaczeń przez jubilatów;
 • Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego występuje z odpowiednim wnioskiem do Wojewody Wielkopolskiego Po weryfikacji wnioski przesyłane są do Kancelarii Prezydenta RP. Oczekiwanie na medale trwa od 6 do 8 miesięcy. Osoby przedstawione do odznaczenia muszą spełniać warunek niekaralności;
 • Wręczenie medali za długoletnie pożycie małżeńskie odbędzie się w Urzędzie Stanu Cywilnego                      w Komornikach. O terminie i miejscu uroczystości jubilaci otrzymają pisemne powiadomienie;
 • W przypadku niemożności przybycia jubilatów na uroczystości, osoba upoważniona udaje się w danym dniu do mieszkania jubilatów , celem wręczenia medali;

Uroczystości jubileuszowe organizowane są na wniosek osób zainteresowanych, członków rodziny lub innych osób (w porozumieniu z jubilatami). W zgłoszeniu należy podać imiona i nazwiska jubilatów, adres ich zamieszkania oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa.

Zgłoszenia pisemne, telefoniczne lub osobiste należy składać do Urzędu Stanu Cywilnego w Komornikach,                ul. Stawna 1,, pokój 117, nr tel. 61 8100649  lub 61 8100646.

Wnioski prosimy składać do dnia 30 kwietnia 2022

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
Events for 1 maj
Brak wydarzeń
Events for 2 maj
Brak wydarzeń
Events for 3 maj
Brak wydarzeń
Events for 4 maj
Brak wydarzeń
Events for 5 maj
Brak wydarzeń
Events for 6 maj
Brak wydarzeń
Events for 7 maj
Brak wydarzeń
Events for 8 maj
Brak wydarzeń
Events for 9 maj
Brak wydarzeń
Events for 10 maj
Brak wydarzeń
Events for 11 maj
Brak wydarzeń
Events for 12 maj
Brak wydarzeń
Events for 13 maj
Brak wydarzeń
Events for 14 maj
Brak wydarzeń
Events for 15 maj
Brak wydarzeń
Events for 16 maj
Brak wydarzeń
Events for 17 maj
Brak wydarzeń
Events for 18 maj
Brak wydarzeń
Events for 19 maj
Brak wydarzeń
Events for 20 maj
Brak wydarzeń
Events for 21 maj
Brak wydarzeń
Events for 22 maj
Brak wydarzeń
Events for 23 maj
Brak wydarzeń
Events for 24 maj
Brak wydarzeń
Events for 25 maj
Brak wydarzeń
Events for 26 maj
Brak wydarzeń
Events for 27 maj
Brak wydarzeń
Events for 28 maj
Brak wydarzeń
Events for 29 maj
Brak wydarzeń
Events for 30 maj
Brak wydarzeń
Events for 31 maj
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034