Znów porozmawiali o Wirynce

Sierpniowe obfite opady deszczu, powodujące duże problemy dla mieszkańców żyjących w pobliżu Wirynki, wywołały duże zainteresowanie utrzymaniem tej rzeczki, która nie mieści się w korycie, jej przepływ utrudnia gęstniejąca, nietykalna w myśl przepisów roślinność. Radni znów poświęcili temu tematowi znaczną część sesji. Gościli Jarosława Krupę z Poznańskiego Związku Spółek Wodnych, który przedstawił im sytuację rzeczki.

Jej utrzymanie leży w gestii państwowej spółki Wody Polskie. Spółki wodne opiekują się rowami melioracyjnymi, nie mają prawa zajmować się rzeką, zwłaszcza taką, która poddana jest renaturalizacji. Ma płynąć swobodnie, bez ingerencji człowieka, co zresztą wynika z dyrektywy unijnej. Rzeczka nietykalna jest od ul. Poznańskiej w Komornikach w dół jej biegu. Jarosław Krupa omówił sytuację, jaka zapanowała po sierpniowych ulewach, rolę zbiornika retencyjnego na granicy z Głuchowem.

Najnowsza informacja jest taka, że Wody Polskie zgodziły się na usunięcie roślinności na odcinku od ul. Poznańskiej do Wir. – Prace konserwacyjne zostaną przeprowadzone na 90 procent – obiecał Jarosław Krupa. Sfinansują je firmy, które zrzucają wodę do rzeczki. Także gmina. Prace takie wolno prowadzić tylko jesienią i zimą. Prawdopodobnie w tym przypadku zaczną się w listopadzie lub na przełomie listopada i grudnia. Zła wiadomość jest taka, że Wody Polskie nie wyrażają zgody na budowę zbiorników zbierających wodę, chroniących rzeczkę.

Radny Klaudiusz Lipiński proponował zwrócić się do komisarza unijnego, przedstawić mu trudną sytuację gminy, narażonej na skutki dyrektywy. Piotr Wiśniewski interesował się malejącym poziomem wody w jeziorach na terenie gminy. Pytał o możliwości takiego meliorowania terenu, by woda popłynęła do tych jezior. Dowiedział się, że nie ma takiej technicznej możliwości, wysychające jeziora mogą uratować tylko obfitsze opady deszczu i śniegu. Wójt Jan Broda wyraził pogląd, że zmiana przepisów na bardziej życiowe może nastąpić po 15 października, apelował o udział w wyborach. Jarosław Krupa przekonywał, że radni powinni zaprosić na sesję kierownictwo Wód Polskich, bo to od tej państwowej spółki najwięcej zależy.

Ponad godzinę po rozpoczęciu sesji przyszła pora na pierwszą uchwałę – dotyczącą nowelizacji budżetu. Gmina notuje kolejne wpływy do niego, zwiększając dochody o ok. 10 milionów zł, przez co wydatki rosną do kwoty przekraczającej 270 milionów zł. Większość pozyskanych pieniędzy (8 milinów zł) posłuży inwestycjom. Wymagało to zmiany także Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Gmina Komorniki wspomoże finansowo powiat poznański, przekazując pieniądze na dokumentację projektową odwodnienia drogi łączącej Komorniki z Łęczycą. Pozwoli to uratować tę ulicę i sąsiednie posesje przed zalewaniem. Ulica Pasieki w Komornikach jest teraz dłuższa, nazwa została nadana kolejnemu jej odcinkowi.

Gmina zobowiązana jest wspomóc finansowo powiat w prowadzeniu Izby Wytrzeźwień, do której trafiają mieszkańcy. Przekaże na ten cel, zgodnie z ustawą, 104 tysiące zł. Suma ta nie wynika z liczby mieszkańców gminy przebywających w tym przybytku, ale z liczby osób tu zameldowanych.

Cały pakiet uchwał dotyczył dzierżawy gminnych nieruchomości. Tym razem radni nie podejmowali długich dyskusji, nie przekonywali się wzajemnie o wyższości sprzedaży nad dzierżawieniem. Omówili te tematy podczas obrad komisji, więc podczas sesji padały tylko nieliczne pytania techniczne. O dzierżawę występowali rolnicy, PUK Komorniki, mieszkańcy budynków komunalnych zainteresowanych ogródkami przydomowymi, garażami, obiektami gospodarczymi.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034