Dzierżawy nieruchomości, plany zagospodarowania, zmiany w budżecie…

Czwartkowa sesja Rady Gminy zacznie się od złożenia ślubowania przez nową radną Martę Seheńczuk, która uzyskała mandat po śmierci Wojciecha Pietrzaka. W kolejnym punkcie powołani zostaną sądowi ławnicy. Wśród zmian w budżecie i Wieloletniej Prognozie Finansowej znajdzie się m.in. wykup gruntów pod parking na ul. Kminkowej i Szałwiowej w Plewiskach.

Kilka uchwał dotyczy dzierżawy gminnych nieruchomości. Radni muszą zastanowić się m.in. nad dzierżawą działki w Chomęcicach przy szkole, gdzie powstaje sala sportowa i gdzie potrzebne są miejsca parkingowe.

Podjęta ma być uchwała dotycząca zaliczenia lokalnych dróg do kategorii gminnych. Dwa ronda otrzymają nazwy: „Imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego” w Plewiskach i „Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy” w Komornikach.

Radni znów podejmą próbę uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części Plewisk przy ul. Wołczyńskiej. Mają też zadecydować o przystąpieniu do opracowania planu miejscowego dla rejonu ulic Dworcowej i Cmentarnej w Łęczycy i planu dla terenu w Rosnówku przy ul. Poznańskiej, Krętej, Mostowej.

Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Komorniki trzeba z mocy ustawy co jakiś czas nowelizować. Tak ma się stać właśnie teraz. Nastąpią zmiany w funkcjonowaniu Rady Seniorów, dotyczące rozliczania ewentualnych delegacji. Uchwalony zostanie roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi. Temat jest ważny, dotyczy podziału funduszy od samorządu.

Sprawa wjazdu na pole w Głuchowie, po zbudowaniu jednej z ulic, jest przedmiotem złożonej skargi na działania wójta. Radni mają ją rozpatrzyć, podobnie jak petycję dotyczącą zablokowania niekorzystnych dla mieszkańców zmian na ul. Kminkowej w Plewiskach.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034