Zostań partnerem Karty Seniora!

Samorząd Gminy Komorniki znalazł sposób na pomoc osobom starszym w ciekawym spędzaniu czasu, bezpiecznym i pogodnym starzeniu się, aktywności. Stworzył Komornicką Kartę Seniora, która ułatwi dostęp do różnego rodzaju usług. Zachęca lokalne, i nie tylko lokalne firmy do przystąpienia do tego programu.

Udział w programie Komornicka Karta Seniora to szansa na umacnianie pozytywnego wizerunku firmy społecznie odpowiedzialnej i przyjaznej seniorom. Przede wszystkim jednak pozwala wesprzeć osoby starsze, wspólnie stworzyć ciekawą i różnorodną ofertę usług dla nich poprzez udzielanie dla nich zniżek, ulg, rabatów na produkty i usługi.

Podmioty uczestniczące w programie otrzymają identyfikator – naklejkę z logo programu. Ponadto informacja o specjalnej ofercie i ulgach wpisana zostanie do Katalogu Partnerów Programu zamieszczonego na stronie internetowej www.komorniki.pl oraz w gazecie lokalnej “Nowiny Komornickie”.

Firmy zainteresowane przystąpieniem do projektu powinny wypełnić „Deklarację przystąpienia Partnera do programu Komornicka Karta Seniora”, złożyć ją w Biurze Podawczym Urzędu Gminy lub przesłać pocztą na adres: ul. Stawna 1, 62-052 Komorniki. Osobą do kontaktu w sprawie Programu jest Kamila Polowy. Telefon – 61 8100631. Adres – oswiata@komorniki.pl.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034