Nauka i kultura dla wszystkich

Share on facebook
Share on twitter

Powstałe w dniu 17 maja 2021 r.  stowarzyszenie pod nazwą „Uniwersytet Międzypokoleniowej Integracji – Nauka i Kultura” /w skrócie UMI-NiK/,  z siedzibą w Komornikach, jest autorskim projektem, który zrodził się pod koniec 2020 r., pod wpływem obserwacji współczesnych zmian społeczno-gospodarczych, powodujących silne przeobrażenia w rozumieniu edukacji i dostępu do kultury. Przede wszystkim uznaje się dziś, że tylko ciągłe uczenie się tworzy wiedzę i kwalifikacje a wraz z uczestnictwem w kulturze profiluje wartości i potrzeby człowieka wpływające na jakość życia.

Edukacja permanentna w wielopokoleniowym społeczeństwie, które tworzy się na skutek wzrostu średniej długości życia, wymaga nowego spojrzenia na zagadnienie harmonijnej koegzystencji ludzi młodych i starszych. Idzie mianowicie o to, aby skierować ich uwagę w jednym czasie i miejscu na poznawanie szerokiego spektrum wytworów ludzkiego intelektu i pracy, w celu oderwania się od monotonii codzienności oraz pobudzenia wspólnotowej aktywności umysłowej. To zaś może powodować otwieranie się wszystkich grup wiekowych na siebie, zamiast obserwowanego często zamknięcia lub wręcz świadomej separacji.

W związku z przedstawioną sytuacją powstała myśl o potrzebie stworzenia platformy dla jednoczesnego pogłębiania wiedzy i poszerzania horyzontów przez osoby w różnym wieku. Platformą tą niewątpliwie może być jednostka organizacyjna wzorowana na szkole. Atmosfera szkoły zawsze wyzwala specyficzne warunki do głębszego, wzajemnego zrozumienia między ludźmi i nawiązywania silnych więzi opartych na pasji poznawania i wspólnocie zainteresowań.

Celem Stowarzyszenia jest działalność oświatowa, kształceniowa i kulturalna polegająca na propagowaniu różnych kierunków wiedzy potwierdzonej naukowo oraz ułatwianiu przyswajania kultury tzw. wysokiego wyboru, którą trzeba udostępniać w jak największym wymiarze mieszkańcom mniejszych miast i różnych miejscowości, wspomagając ich wszechstronny rozwój osobisty.  Mamy nadzieję, że przyjęcie konwencji zbliżonej do uniwersyteckiej przy realizacji tematyki zawartej w statucie, wzmocni atrakcyjność zajęć i zachęci rzeszę członków i ich przyjaciół do uczestnictwa w życiu Stowarzyszenia.

Będziemy prowadzić: wykłady, prelekcje, odczyty, seminaria, konferencje, dyskusje, prezentacje, pokazy i ćwiczenia, kursy i warsztaty szkoleniowe oraz wystawy, ekspozycje, koncerty, wernisaże i inne specjalnie dobrane połączenia sposobów zdobywania wiedzy i obcowania z kulturą. Przewidujemy też stworzenie „Inkubatora Talentów” dla młodych i starszych osób przejawiających rozmaite uzdolnienia, których rozwijanie może pozwolić młodym znaleźć drogę do kariery zawodowej, a wszystkim razem osiągać satysfakcję i radość ze współpracy w gronie innych osób mających podobne zainteresowania intelektualne i artystyczne.

Wskazane formy zajęć na naszym Uniwersytecie będą wypełniane treścią w takich blokach tematycznych, jak:

 • zagadnienia zdrowia, żywności i medycyny jako podstawy egzystencji;
 • popularyzacja wiedzy ekonomicznej i zasad funkcjonowania gospodarki narodowej oraz różnych form przedsiębiorczości;
 • rozwój techniki, technologii, inżynierii, logistyki, internetu, cyfryzacji i sztucznej inteligencji jako źródeł postępu;
 • budowa wszechświata, życie zwierząt i roślin oraz nowe, ekologiczne podejście do eksploatacji bogactw naturalnych i korzystania z dóbr przyrody;
 • pogłębianie znajomości historii Polski i krajów jednoczącej się Europy oraz historii powszechnej, znaczenie muzyki, malarstwa oraz rzeźby i innych sztuk pięknych również wzornictwa przemysłowego, grafiki użytkowej i innej sztuki użytkowej ale także tańca, teatru, scenografii, filmu, reżyserii, aktorstwa i innych dziedzin artystycznych, czy wreszcie poezji i literatury – dla rozwoju cywilizacji i poprawy dobrostanu pojedynczego człowieka.

Wszystkie imprezy organizowane przez UMI-NiK będą pomyślane tak aby wywoływać i utrwalać relacje międzypokoleniowe.

Stowarzyszenie nasze, po zgłoszeniu w dniu 21 maja br. zostało zarejestrowane w KRS dniu 6 lipca br. i z tą datą przystępuje do pracy. Zgodnie z zatwierdzeniem sądowym, poszczególne funkcje pełnią w nim: Prezes Zarządu – Franciszek Kulpa;  Skarbnik – Anna Mierzwa;  Sekretarz – Ewa Siekierska-Klamka; Wiceprezesi – Anna Stemplewska, Ariana Milecka-Szyszka, Piotr Banaszyk; Członkowie Zarządu – Zenon Dolata, Jerzy Kur; Komisja Rewizyjna – Henryk Mruk, Andrzej Piotrowski, Joanna Lemańska.

Aktualnie przygotowujemy zaplecze rzeczowe i niezbędną dokumentację potrzebną do ogłoszenia rozpoczęcia przyjęć członków zwyczajnych i wspierających. Pierwszą imprezą zorganizowaną przez Stowarzyszenie, wspólnie z GOK-CTK Komorniki i Wszechnicą erga omnes UEP, inaugurującą  wywołane przez nas „Porozumienie o Współpracy” pomiędzy Gminą Komorniki a Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, był wykład prof. dr. hab. Henryka Mruka pt. „Mózg na wakacjach”,  wzbogacony utworami Fryderyka Chopina i  W.A.Mozarta, w wykonaniu Jagienki Filipiak – fortepian, Moniki Kolskiej – flet, Aleksandry Osowskiej – skrzypce i profesor Hanny Holeksy – fortepian.

Wykładu i koncertu muzycznego, który odbył się w dniu 21 czerwca br., w Sali Koncertowej GOK-CTK w Komornikach, wysłuchało ponad 110 osób. Na zakończenie w foyer odbyła się degustacja „lemoniady z hyćką” serwowaną przez Restaurację Hyćka z Rynku Śródeckiego w Poznaniu. Zbliżające się wakacje sygnalizowały dwa supernowoczesne rowery z ramami wykonanymi całkowicie z drewna! – design first class, które przywiózł ich twórca, pan Jacek Dziardziel, prowadzący firmę w Koninie.

W czasie wakacji powstanie strona internetowa Stowarzyszenia, pozwalająca na bezpośredni kontakt z nami, natomiast aktualnie jesteśmy dostępni na facebooku, poprzez konto, którym opiekuje się pani                                                                    Anna Stemplewska. Będziemy również kontaktować się ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy za pośrednictwem tradycyjnych form porozumiewania się, a więc telefonu i poczty mailowej. Zapraszamy do współpracy.  Podczas wakacji wszelkich informacji udzielamy mailowo: fkulpa05@gmail.com oraz telefonicznie po numerem:  +48 605 491 869.

Franciszek Kulpa

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
Events for 1 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 2 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 3 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 4 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 5 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 6 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 7 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 8 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 9 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 10 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 11 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 12 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 13 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 14 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 15 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 16 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 17 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 18 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 19 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 20 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 21 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 22 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 23 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 24 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 25 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 26 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 27 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 28 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 29 wrzesień
Brak wydarzeń
Events for 30 wrzesień
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 893 50 31 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego s.c. w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034