Obrady nadal wirtualne

Niektórzy radni postulowali powrót do obrad w trybie normalnym, jednak po wprowadzeniu obostrzeń sanitarnych nie ma już o tym mowy. Obowiązują zasady równie surowe, jak wiosną. Wójt Jan Broda zakazał spotkań w budynku Urzędu Gminy, zebrań wiejskich. Komisje Rady Gminy, które wróciły do bezpośrednich spotkań, muszą z tego zrezygnować.

Zaplanowana na czwartek, 22 października sesja znów odbędzie się w trybie zdalnym. Porządek obrad nie zawiera tym razem wielu punktów. Jak zwykle radni wysłuchają informacji wójta o stanie zagrożenia epidemicznego. Pochylą się nad zmianami w budżecie na rok bieżący i w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Dwie uchwały dotyczą planowania przestrzennego. Radni zgodzą się (jeżeli większość z nich za tym zagłosuje) na sporządzenie planu miejscowego dla obszaru o powierzchni 0,17 ha w Komornikach przy ul. Młyńskiej, Stawnej i Żwirowej. O zmianę obowiązującego planu wnioskowali właściciele działki zainteresowani budową żłobka z gabinetami lekarskimi i rehabilitacyjnymi. Trzeba zmienić parametry zabudowy i zagospodarowania terenu.

Druga uchwała dotyczy akceptacji opracowanego planu dla Komornik w rejonie ul. Pasieki i Kwiatowej. Projekt był dwukrotnie wyłożony do publicznego wglądu, ostatni raz w lipcu. Uwag nikt nie zgłosił. Powodem uchwalenia nowego planu jest umożliwienie ulokowania na tym terenie obiektów służących działalności usługowo-handlowej, w tym żłobka i przedszkola.

Gmina Komorniki jest członkiem Stowarzyszenia Metropolia Poznań. 8 października podpisała porozumienie o wspólnym rozwijaniu połączeń kolejowych na linii Poznań – Wolsztyn. Powinna w tym partycypować finansowo, przekazując samorządowi wojewódzkiemu ok. 190-196  tys. zł w przyszłym roku i w dwóch latach następnych. Konieczna jest zgoda na to gminnych radnych.

Gmina zgodziła się na 50-procentowe sfinansowanie rozbudowy drogi powiatowej Głuchowo – Chomęcice. Dotacja na obecny rok, w wysokości 1,2 miliona zł, nie została wykorzystana. Konieczne jest więc podjęcie uchwały o przeniesieniu wydatku na rok przyszły. Na wniosek inwestora i właściciela jednej z działek, zainteresowanego uzyskaniem adresu swej posesji, jedna z dróg w Wirach ma otrzymać nazwę „Jutrzenki”. Rada Sołecka ją zaakceptowała, potrzebna jest też zgoda radnych gminnych. Inna uchwała dotyczy zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 200 tys. zł pożyczki, częściowo umarzalnej, na zmianę ogrzewania węglowego na gazowe w budynku komunalnym przy ul. Zielarskiej w Plewiskach.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034