Przedszkola. Dobrych decyzji nie ma, ryzyko jest duże

Decyzja o nieotwieraniu publicznych przedszkoli w dniu, na jaki zgodził się rząd (6 maja), przyjęta została pozytywnie. Większość wypowiedzi, zamieszczanych w mediach społecznościowych, zawiera akceptację dla postanowienia wójta Jana Brody. Stwierdził on, że ryzyko jest jeszcze zbyt duże.

Sprawa jest kontrowersyjna. Rząd, pozostawiając ostateczną decyzję samorządom, postawił je w trudnej sytuacji, nie ma tu bowiem dobrego rozwiązania. Zagrożenie zwiększenia się liczby zakażeń jest przecież poważne, nawet przy zachowaniu reżimu sanitarnego, stosowaniu wszelkich możliwych zabezpieczeń. Nie brakuje jednak rodziców, którzy muszą wrócić do pracy, a nie mogą znaleźć opieki dla swych dzieci.

Zanim decyzje zapadły, odbyły się konsultacje. Dyrektorzy placówek zbierali opinie i oczekiwania rodziców, przekazali je wójtowi. Okazało się, że zainteresowanie powrotem dzieci do przedszkoli nie jest duże. W jednym przypadku chęć przyprowadzenia dziecka wyraziło 28 rodziców na 150 zapisanych dzieci. W innych placówkach liczba chętnych waha się od kilku do kilkunastu.

Wójt określił datę otwarcia przedszkoli na 25 maja. Nic nie jest jednak jeszcze przesądzone. Wszystkie placówki muszą dostosować się do surowego reżimu sanitarnego, nie tylko tego narzuconego przez państwowe służby sanitarne, a rodzice podpisują oświadczenia, że zdają sobie sprawę z ponoszonego ryzyka.

Wójt decyduje w sprawach publicznych przedszkoli. W tych prywatnych, a także żłobkach, ryzyko spada na właścicieli. Niektórzy zdecydowali się swe placówki udostępnić.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034