Zasady publikacji materiałów wyborczych

Rada Gminy Komorniki uchwaliła postanowienie w sprawie zasad udostępniania miejsca na prezentacje wyborcze w „Nowinach Komornickich” w kampanii wyborczej w wyborach samorządowych w 2024 r. Oto treść dokumentu:

Na podstawie § 25 ust. 3 pkt 1 Statutu Gminy Komorniki, Rada Gminy Komorniki postanawia, co następuje:

Prezentacje wyborcze zostaną przedstawione w wydaniu specjalnym „Nowin Komornickich”, które ukaże się w nakładzie 6500 egzemplarzy. Każdy kandydat otrzyma 10 egzemplarzy gazety.

I Wybory Wójta i Rady Gminy

1. Prawo do umieszczania prezentacji wyborczych mają zarejestrowani kandydaci na radnych i zarejestrowani kandydaci na wójta oraz zarejestrowane komitety wyborcze.

2. Każdy kandydat na wójta ma do dyspozycji 1 stronę A4 (4000 znaków ze spacjami).

3. Każdy kandydat na radnego ma do dyspozycji 1/3 strony A4 (1500 znaków ze spacjami).

4. Każdy komitet wyborczy ma do dyspozycji 1/2 strony A4 (2200 znaków ze spacjami).

II Wybory do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa.

Każdy kandydat otrzymuje do dyspozycji 1/3 strony A4.

III Zasady ogólne.

1. Redakcja „Nowin Komornickich” nie przyjmuje żadnych materiałów wyborczych od kandydatów spoza okręgów wyborczych z terenu Gminy Komorniki, za wyjątkiem wyborów na Wójta Gminy Komorniki.

2. Zakazuje się kolportowania łącznie z „Nowinami Komornickimi” jakichkolwiek innych materiałów (wkładek itp.).

3. Prezentacje wyborcze zawierające materiały o charakterze pomówień lub obraźliwe nie będą publikowane – decyzje w tej sprawie podejmuje Kolegium Redakcyjne i niezwłocznie zawiadamia o tym autora prezentacji.

4. Prezentacje wyborcze są bezpłatne.

5. Materiały wyborcze powinny być dostarczone w terminach:

1) do 8 marca 2024 r. – materiały o kandydatach do Rady Gminy Komorniki, do Rady Powiatu i Sejmiku Województwa.

2) do 15 marca 2024 r. – materiały o kandydatach na Wójta Gminy Komorniki.

3) Materiały dostarczone po terminie nie będą publikowane.

4) Wydanie specjalne „Nowin Komornickich” ukaże się nie później niż 10 dni przed wyborami.

5) Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść prezentacji wyborczych, nie ingeruje w treść i nie poprawia żadnych błędów.

6) W przypadku zbyt obszernego materiału redakcja wzywa autora do ograniczenia wielkości prezentacji do rozmiarów określnych w pkt. I i II, a w przypadku nie zastosowania się do wezwania w ciągu dwóch dni, odmawia jej publikacji.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034