Zdalne obrady o pieniądzach, statucie, przychodni

Z małym opóźnieniem, spowodowanym obradami komisji, radni zaczęli sesję Rady Gminy, kolejną zdalną. Dowiedzieli się, że w środę będą mogli uczestniczyć w wirtualnej rozmowie z zarządem Komunalnika i z władzami związku Selekt. Temat – wywożenie odpadów. Wójt przedstawił aktualną sytuację epidemiologiczną: 26 osób na kwarantannie, do tego 10 kontrolowanych przez aplikację, 4 osoby chorujące (w trzech miejscach).

Formalnością było dokonanie zmiany w uchwale o emisji obligacji. Trzeba było skorygować datę spłaty odsetek z powodu rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych. Zmienił się też gminny budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa. Z powodu zwiększonych dochodów będzie więcej pieniędzy m. in. na drogi i remonty budynków komunalnych.

Do statutu Gminnych Ośrodków dopisywane są obiekty, które zostają udostępnione mieszkańcom. Ostatnio mogą oni korzystać z plaży w Rosnówku i z kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Kupieckiej w Plewiskach. Dokument został więc zweryfikowany, radni głosowali jednomyślnie. Podobnie potraktowali uchwałę o nadaniu nazwy „Podleśna” nowemu odcinkowi tej ulicy, bocznej od ulicy Stawnej. Powstaje tam zabudowa, zachowana zostanie ciągłość numerów.

Z drugiego piętra budynku ośrodka zdrowia wyprowadziły się Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Gminna. Miejsce po nich zajmie firma prowadząca przychodnię lekarską. Najpierw musi zainwestować w remont i przebudowę. Radni zgodzili się na dzierżawę 10-letnią.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034