Pierwsze obrady w 2023 roku

W czwartek spotykają się gminni radni. Nie mają do podjęcia wielu uchwał, ale są one dla gminy ważne. Przykładem jest przyjęcie obszernego dokumentu o tytule „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Komorniki na lata 2022- 2027”, który pomoże w uzyskiwaniu dotacji na działania służące ochronie środowiska.

Wymogiem ustawowym jest dostosowanie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy” do zmian w przepisach. Radni mają go uaktualnić w zakresie wywożenia nieczystości płynnych. Kolejna uchwała określi stawki za wywóz takich nieczystości, czyli za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Radni mają dokonać zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Dotyczy to terenu w Plewiskach, gdzie ma powstać służąca całej Wielkopolsce wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa. Założenia w studium trzeba dostosować do tego projektu. Także Plewisk, ale rejonu ulic Szkolna i Kolejowa, dotyczy kolejna uchwała, która ma zmienić procedowany plan zagospodarowania przestrzennego. Ministerstwo nie zgodziło się na odrolnienie tamtejszych gruntów. Trzeba więc zmienić obszar opracowania, wyłączyć sporny teren.

Każdego roku radni zmieniają stawki zwrotu kosztów przewozu uczniów niepełnosprawnych. Tak będzie i tym razem. Rozpatrywana będzie skarga na wójta w sprawie rzekomego braku systemu informacji przestrzennych. Radni muszą sprawdzić, jak sprawa ta wygląda w rzeczywistości. Natomiast mieszkaniec Plewisk złożył skargę na działania organu podatkowego. Także i tę skargę radni rozpatrzą.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034