Radni zajmą się przyszłością gminy

Share on facebook
Share on twitter

W programie sesji Rady Gminy, zwołanej na środę, nie ma wielu uchwał. W porządku obrad znalazły się jednak tematy strategiczne, decydujące o przyszłości gminy, jej rozwoju, funkcjonowaniu samorządu. Należy się więc spodziewać długich dyskusji na poszczególne tematy.

Wejście w życie rządowego „Polskiego ładu” może pozbawić gminę poważnej części dochodów. – Dlatego trzeba asekuracyjnie zmniejszyć liczbę obligacji komunalnych, zaplanowanych w dotychczasowym budżecie, by móc sięgnąć po nie w latach przyszłych, gdyby wystąpiła taka potrzeba – tłumaczy Piotr Wiśniewski, wiceprzewodniczący Rady Gminy. Sprawy z tym związane i zakres realizacji tegorocznych inwestycji będą omawiane podczas nowelizacji budżetu gminy i Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Radni mają uchwalić Strategię Rozwoju Gminy Komorniki na lata 2021-2030. Prace nad tym poważnym i obszernym dokumentem zaczęły się w 2020 roku. W międzyczasie zmieniły się przepisy dotyczące procedury jej opracowywania, trzeba ją było wznowić. Konsultacje były więc szerokie, przeprowadzono je dwukrotnie. Można się było wypowiadać na wiele sposobów – za pośrednictwem ankiet, podczas dyskusji na bezpośrednich spotkaniach w Urzędzie Gminy. – Każdemu obecnemu i przyszłemu mieszkańcowi warto się z tym ważnym dokumentem zapoznać – podkreśla Piotr Wiśniewski.

W trakcie prac nad strategią głos zabierali eksperci, osoby odpowiedzialne za funkcjonowanie gminy, radni, także mieszkańcy zainteresowani przyszłością miejscowości, w której żyją. Na środę zaplanowany jest ostatni akord, czyli podjęcie uchwały. Mało jest więc prawdopodobne, by radni wrócili do omawiania poszczególnych zapisów, wznowili dyskusję. Podczas prac nad dokumentem wszystko zostało już powiedziane.

Przyszłość gminy w perspektywie kilku lat określi też „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Komorniki na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”. W tym samym punkcie znajdzie się raport z realizacji programu w latach ubiegłych. Uwarunkowania środowiskowe gminy to sprawa dużej wagi dla wszystkich, którzy wiążą z nią przyszłość swoją i swoich rodzin. Dokument poddany był konsultacjom i zawiera również uwagi mieszkańców, które zostały uwzględnione.

Drogi przebiegające przez Chomęcice otrzymają nazwy. Jeśli radni wyrażą na to zgodzę, pojawią się tam ulice Akacjowa i Pogodna. Radni zadecydują też o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic Jarzębinowej i Czereśniowej w Rosnowie. – Celem tego dokumentu jest uporządkowanie spraw związanych z budownictwem mieszkaniowym. Obecnie buduje się tam na podstawie decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy. Samorząd chciałby zaplanować zabudowę w ramach planu miejscowego, w sposób uporządkowany, jaki uzna za właściwy na tym obszarze – mówi Piotr Wiśniewski.

październik 2021

PN
WT
ŚR
CZW
PT
SOB
NIE
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
Events for 1 październik
Brak wydarzeń
Events for 2 październik
Brak wydarzeń
Events for 3 październik
Brak wydarzeń
Events for 4 październik
Brak wydarzeń
Events for 5 październik
Brak wydarzeń
Events for 6 październik
Brak wydarzeń
Events for 7 październik
Brak wydarzeń
Events for 8 październik
Brak wydarzeń
Events for 9 październik
Brak wydarzeń
Events for 10 październik
Brak wydarzeń
Events for 11 październik
Brak wydarzeń
Events for 12 październik
Brak wydarzeń
Events for 13 październik
Brak wydarzeń
Events for 14 październik
Brak wydarzeń
Events for 15 październik
Brak wydarzeń
Events for 16 październik
Brak wydarzeń
Events for 17 październik
Brak wydarzeń
Events for 18 październik
Brak wydarzeń
Events for 19 październik
Brak wydarzeń
Events for 20 październik
Brak wydarzeń
Events for 21 październik
Brak wydarzeń
Events for 22 październik
Brak wydarzeń
Events for 23 październik
Brak wydarzeń
Events for 24 październik
Brak wydarzeń
Events for 25 październik
Brak wydarzeń
Events for 26 październik
Brak wydarzeń
Events for 27 październik
Brak wydarzeń
Events for 28 październik
Brak wydarzeń
Events for 29 październik
Brak wydarzeń
Events for 30 październik
Brak wydarzeń
Events for 31 październik
Brak wydarzeń

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034