Wspieranie działań proekologicznych, planowanie przestrzenne, wybory…

Do końca najdłuższej w historii kadencji Rady Gminy Komorniki pozostały miesiące. Trzeba w tym czasie zorganizować trzy zaplanowane sesje, a pierwsza z nich rozpocznie się w czwartkowe południe. Jej pierwszymi punktami będzie jak zwykle dostosowanie budżetu i Wieloletniej Prognozy Finansowej do realizowanych zadań.

Przyjęty zostanie „Plan Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku”. Ma on zachęcić mieszkańców do korzystania ze sprzyjających środowisku naturalnemu środków transportu, do rozwijania połączeń kolejowych, autobusowych, dróg rowerowych i do zsynchronizowania komunikacji w ramach całej metropolii. Plan zawiera konkretne projekty, na realizację których gminy będą mogły się ubiegać o unijne dofinansowanie.

Od Zarządu Dróg Wojewódzkich gmina ma przyjąć w formie darowizny odcinki drogowe, które były władaniu tej instytucji, ale położone są przy gminnych drogach. Nie stanowią fragmentów dróg wojewódzkich. Gmina je utrzymuje, problem ten należało uporządkować.

Przedłużone zostaną dwa programy wspierające mieszkańców w działaniach proekologicznych. Dotyczą retencjonowania deszczówki celem wykorzystywania jej w ogrodach oraz wymiany pieców węglowych na nowoczesne. Podwyższone zostaną też prawdopodobnie kwoty, o jakie będzie można się ubiegać.

Uchwalony zostanie plan zagospodarowania przestrzennego dla ulicy Wołczyńskiej w Plewiskach. To końcowy element planistycznej procedury, trzeba jeszcze było zmienić parametry parkingu przy nowym węźle komunikacyjnym.

Gmina ma przystąpić do uchwalenia planu dla terenu między ulicami Kolejowa i Szkolna w Plewiskach. Ma to związek z przygotowaniami do budowy dużej hali widowiskowo-sportowej. Rząd nie chce się zgodzić na odrolnienie dużego obszaru, więc nastąpi jego ograniczenie, co wymaga zmiany uchwały. Gmina ma też przystąpić do uchwalenia planu dla terenu w Chomęcicach przy ul. Polnej. Sprawa budzi kontrowersje, z pewnością radni podejmą na ten temat dyskusję.

Rada Gminy ma też rozpatrzyć dwie skargi – na dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 2 w Plewiskach i na wójta. Ta druga sprawa dotyczy drogi, która zdaniem mieszańca zbyt długo pozostaje gruntową. Przyjęty zostanie też plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2024.

W marcu ukaże się dodatkowe wydanie „Nowin Komornickich”, poświęcone wyborom samorządowym. Sposób udostępnienia miejsca komitetom wyborczym na prezentację kandydatów zostanie uregulowany w postanowieniu Rady Gminy. Ma być ono przyjęte w czwartek.

[MEC id="834"]

TELEFON ALARMOWY

 • 112 – POLICJA, STRAŻ POŻARNA, POGOTOWIE RATUNKOWE

POLICJA

 • 997 – z telefonu stacjonarnego
 • 61 841 48 90 i 61 841 48 92 – Komisariat Policji w Komornikach
 • 519 064 516 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (lewa strona od ul. Poznańskiej)
 • 516 902 835 – Dzielnicowy Rejonu Komorniki (prawa strona od ul. Poznańskiej, Głuchowo, Chomęcice, Rosnowo, Rosnówko, Walerianowo)
 • 519 064 515 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (lewa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 078 – Dzielnicowy Rejonu Plewiska (prawa strona od ul. Grunwaldzkiej)
 • 786 936 065 – Dzielnicowy Rejonu Wiry, Łęczyca, Szreniawa, Jarosławiec, Kątnik

STRAŻ GMINNA W KOMORNIKACH:

 • 986
 • 61 8107 303 – Komenda Straży Gminnej
 • 661 434 360 – patrol

STRAŻ POŻARNA:

 • 998 | 112
 • 61 651 78 90 – OSP Plewiska

ZDROWIE:

 • 999 | 112 – Pogotowie Ratunkowe:
 • 61 853 53 52 24h/dobę – Centrum Informacji Medycznej Tel-Med

Przychodnie Lekarskie:

 • 798 524 154 – Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego w Komornikach, ul. Stawna 7/11
 • 61 600 64 33, 61 600 64 34 – Centrum Medyczne Komorniki sp. z o.o. w Komornikach, ul. Stawna 7 (II piętro)
 • 61 651 76 41 – NZOZ KORAMED, Plewiska, ul. Grunwaldzka 571
 • 61 651 79 70 – NZOZ Twoja Przychodnia, Plewiska, ul. Grunwaldzka 508
 • 732 515 515 – Przychodnia Lekarza Rodzinnego Vita-Med, ul. Komornicka 192, Wiry, I Piętro (budynek SPOŁEM)
 • 61 839 10 30; 512 075 575 – NZOZ OMEDICA, Poznań, ul. Stęszewska 41

POGOTOWIE ENERGETYCZNE:

 • 991

POGOTOWIE GAZOWE:

 • 992

AUTOBUSY GMINNE:

 • 61 810 81 71

WODOCIĄGI GMINNE:

 • 607 678 199

KANALIZACJA GMINNA:

 • 604 411 611

ZWIĄZEK MIĘDZYGMINNY „CENTRUM ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW – SELEKT”:

 • 731 400 065
 • 731 400 095
 • 731 500 034